Actuacións >> Obxectivos

Obxetivos

Creación e implantación dunha estratexia turístico-económica acorde á valorización do patrimonio marítimo común da rexión Galicia-Norte de Portugal potenciando a utilización e o gozo de modo sostible para a consecución dos espazos transfronteirizos como destinos turísticos de calidade.

 • Objetivo1

  1 . Crear unha rede transfronteiriza para o intercambio de coñecementos sobre xestión do patrimonio marítimo.

 • Objetivo2

  2 . Fomentar a participación da poboación costeira, das zonas obxecto das actuacións, no proceso de valoración do patrimonio marítimo común.

 • Obxectivo3

  3 . Coñecer e difundir, con axuda das novas tecnoloxías, os elementos que compoñen o patrimonio marítimo das zonas obxecto de actuación.

 • Obxectivo4

  4 . Analizar a viabilidade de explotación de distintas rutas transfronteirizas e executar dúas rutas piloto de carácter demostrativo, unha marítima e outra terrestre.

 • Obxectivo5

  5 . Determinar modelos para a dinamización turística de modo sostible do patrimonio marítimo conxunto.

 • Obxectivo6

  6 . Proporcionar a nivel internacional o patrimonio marítimo transfronteirizo de Galicia-Norte de Portugal.

 • Obxectivo7

  7 . Rehabilitar elementos do patrimonio marítimo de alto valor

 • Obxectivo8

  8 . Mellorar a accesibilidade a portos cun alto valor patrimonial.